Installera Nordisk mjukvara Samsung mobil

Använd denna guide för att installera nordisk mjukvara i en importerad mobil från Samsung. Detta kan behövas för att ta del av vissa funktioner som t.ex Sasmung pay. Denna guide är enbart vägledande, ominstallation sker alltid på egen risk. 

A. Förberedelser innan du börjar

- Ladda ner och installera programvaran ODIN3 (Denna guide är gjord med version 3.12.3). Klicka här

- Använd en original USB-sladd som är kopplad till datorns huvudport

- Gör en fabriksåterställning av din mobil

- Kolla vilken basbandsversion (firmware) din mobil har. Detta ser du genom att välja inställningar, sedan om telefonen, sedan programvaruinformation. Basbandsversion anges i mitten t.ex G950FXXU1AQJ1

- Ladda ner rätt basbandsversion (firmware) till datorn via Sammobile. Klicka här

- Du hittar rätt version genom att söka på din basbandsversion på Sammobile t.ex G950FXXU1AQJ1

- Välj den fil som innehåller (Nordic countries - NEE)

- Packa upp filen från Sammobile och spara alla filer i en mapp på din dator

- Koppla in påslagen mobil i dator, drivrutiner för USB skall installeras automatiskt

- När installationen är klar, koppla bort din mobil

 

B. Installera nordisk mjukvara

Steg 1. Sätt mobil i download läge, se video

Håll ner dessa knappar tills en blå ruta visas: volym ner + bixby + power

Släpp när blå ruta visas

Tryck på: volym upp

Klicka här för videoguide steg 2-5

 

Steg 2. Starta programmet ODIN + ladda in programfiler

Tryck på knappen BL: I den sparade mappen med firmware, välj den fil som börjar på BL

Tryck på knappen AP: I den sparade mappen med firmware, välj den fil som börjar på AP

Tryck på knappen CP: I den sparade mappen med firmware, välj den fil som börjar på CP

Tryck på knappen CSC: I den sparade mappen med firmware, välj den fil som börjar på CSC

Det kan ta några minuter att ladda in programfiler

Steg 3. Under fliken options, klicka i repartition

 

Steg 4. Anslut mobilen till datorn med USB-sladden och klicka på start i Odin

Vid felmeddelande koppla ur mobil, sätt i download mode igen, anslut mobil. Klicka på start i ODIN och sätt samtidigt i downloadläge igen och tryck start i ODIN igen

 

Steg 5. Låt programmet köra utan att röra mobilen tills ODIN indikerar att installtionen är färdig

Klicka här för videoguide steg 2-5

 

Du har nu bytt till nordisk programvara och kan installera t.ex Samsung pay och andra regionslåsta funktioner